Resurser

Som Microsoft Financing-partner får du tillgång till specialiserad utbildning samt försäljnings- och marknadsföringsverktyg från Microsoft.

Utbildningsmaterial
Typ Namn Beskrivning Användning Ladda ned
Video
Så här säger CDW Kundcase som visar hur CDW framgångsrikt använder Payment Solutions för att påverka försäljningsintäkter, lönsamhet och driva kundvärde. Så här använder CDW Payment Solutions för att hantera vanliga inköpsproblem hos sina kunder.
PDF
Vanliga frågor Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Payment Solutions. Använd som referens.
Video
Financing 101 - Del 1 Financing 101 är en serie i två delar som ger vägledning till säljare hur de kan stärka sin relation med ekonomichefer och andra finansiella beslutsfattare genom en förståelse för nyckeltermer och utmaningar för CFOs. Del 1 fokuserar på investerings- och CAPEX-relaterad terminologi. Det här är vad ekonomichefer och ekonomiavdelningar utvärderar när ytterligare kostnader föreslås.
Video
Financing 101 - Del 2 Financing 101 är en serie i två delar som ger vägledning till säljare hur de kan stärka sin relation med ekonomichefer och andra finansiella beslutsfattare genom en förståelse för nyckeltermer och utmaningar för CFOs. Del 2 av serien fokuserar på OPEX och relaterad terminologi. Få en bättre förståelse för hur intäkter och kostnader rör sig genom en organisation.
PDF
Lösningar för vårdsektorn Faktablad för partner som visar hur Payment Solutions kan användas för att möta de unika utmaningarna och verksamhetsbehoven för kunder inom vården. Diskutera med kunder inom vårdsektorn hur Payment Solutions kan användas för att hantera deras utmaningar och verksamhetsbehov.
PDF
Grundläggande financiella termer Med lathunden får du en ordlista över vanliga finansieringskoncept och -terminologi. Lär dig grundläggande bokföringsterminologi så du känner dig trygg med att diskutera och förstå kundens finansiella behov.
PDF
Kort sammanfattning över partnerlösning gällande molnplattform Hjälp dina kunder att flytta till Microsofts molnplattform Läs mer om hur Payment Solutions kan hjälpa dig att underlätta kundens antagande av Microsofts molnplattformslösningar.
PDF
Kort sammanfattning över partnerlösning gällande Dynamics CRM från Payment Solutions Med hjälp av Microsoft Dynamics CRM Online-lösningar kan företag optimera sina kundupplevelser och leverera bättre produkter och tjänster snabbare genom förbättrade insikter, samarbete och mötesupplevelser. Läs om hur Payment Solutions hjälper till att göra det enklare för kunden att anta Dynamics CRM Online.
PDF
Kort sammanfattning över partnerlösning gällande Office 365 fån Payment Solutions Drive Office 365 - antagande och konsumtion Läs om hur Payment Solutions hjälper till att göra det enklare för dina kunder att anta Office 365, med flexibla betalningsstrukturer som adresserar deras budgetkrav och som anpassar sig efter deras planerade distributions- och migreringsscheman.