Resurser

Som Microsoft Financing-partner får du tillgång till specialiserad utbildning samt försäljnings- och marknadsföringsverktyg från Microsoft.

Säljmaterial
Typ Namn Beskrivning Användning Ladda ned
Web
Riktlinjer för kundkrediter Microsoft Financing riktlinjer för att godkänna kundansökningar Ge till dina säljare. Innehåller värdefull information om vad man kan förvänta sig.
PDF
Vanliga frågor Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Payment Solutions. Använd som referens eller lämna det hos din kund efter att ha diskuterat betalningsalternativ.
PDF
Översikt finansiella tjänster Översikt över förändringar inom den finansiella tjänstesektorn och hur Payment Solutions kan hjälpa till med dessa utmaningar. Läs om utmaningarna inom den finansiella tjänstesektorn, och hur flexibla betalningsalternativ kan hjälpa.
E-postare finansiella tjänster En mailmall (OFT) för kunder inom den finansiella tjänstesektorn. Läs om hur Payment Solutions kan användas för att hantera utmaningar och behov för den finansiella tjänstesektorn.
E-postare hälso- och sjukvård En mailmall(OFT) för kunder inom vården. Använd denna mailmall för att skicka meddelanden om Payment Solutions med fokus på vårdutmaningar för kunder.
PDF
En översikt av möjligheterna med Payment Solutions. Detta faktablad för partner ger en introduktion och översikt över Payment Solutions. Läs om alternativen från Payment Solutions och använda för att utbilda ditt säljteam.
PDF
Grundläggande financiella termer Med lathunden får du en ordlista över vanliga finansieringskoncept och -terminologi. Lär dig grundläggande bokföringsterminologi så du känner dig trygg med att diskutera och förstå kundens finansiella behov.
PDF
Kort sammanfattning till kunder över lösningar gällande molnplattform från Payment Solutions Payment Solutions stödjer kundens migrationsstrategi genom att hjälpa till med att göra det lättare för dem att anamma molnplattformen inom en flexibel betalningsstruktur. Presentera detta material på kundmöten eller lämna till din kund efter din introduktion av Payment Solutions.
PDF
Kort sammanfattning till kunder över finansiella tjänster från Payment Solutions Hjälp kunderna att modernisera sina IT-miljöer med Payment Solutions Läs mer om hur Payment Solutions kan hjälpa dina kunder ta itu med omfattande investeringar och kontantutlägg som krävs för att anta nästa generations kapacitet.
PDF
Kort sammanfattning till kunder över Office 365 från Payment Solutions Payment Solutions hjälper till att göra det enklare för dina kunder att anta Office 365 – med flexibla betalningsstrukturer som adresserar deras budgetkrav och som anpassar sig efter deras planerade distributionsscheman. Presentera detta material på kundmöten eller lämna till din kund efter din introduktion av Payment Solutions.
E-postare moln En mailmall (OFT) du kan skicka till dina kunder, som visar hur Payment Solutions kan användas för att underlätta molnövergången Detta mail kan skickas till kunder som funderar på molntjänster för att visa de flexibla betalningsalternativ som finns.