Resurser

Som Microsoft Financing-partner får du tillgång till specialiserad utbildning samt försäljnings- och marknadsföringsverktyg från Microsoft.

Marknadsföringsmaterial
Typ Namn Beskrivning Användning Ladda ned
Web
Anamma Cloud Blog (molnbloggen) Blogginlägg om varför det nu är dags att använda molnteknik och hur Payment Solutions kan underlätta. Skicka till kunder som överväger på molnbaserade teknik.
Web
Kundcase Steria Detta globala tjänsteföretag har nytta av en ny licensstruktur och flexibla betalningslösningar. Använd detta som ett exempel på hur ett företag kan schemalägga betalningar så att de sammanfaller med utrullningen av ny IT.
Video
Introducera Payment Solutions Denna korta video ger en introduktion och översikt av Payment Solutions. Visa kunder hur Microsoft kan hjälpa dem med flexibla betalningsalternativ.
Video
Steria Detta kundcase visar hur Steria, en global leverantör av företagstjänster, använt Payment Solutions för att säkra mjukvaru- och molntjänstlösningar. Använd som ett exempel för att visa dina kunder hur Steria värdesätter Payment Solutions.
PDF
Vanliga frågor Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Payment Solutions. Använd som referens eller lämna det hos din kund efter att ha diskuterat betalningsalternativ.
PDF
Lösningar för vårdsektorn Faktablad för kunder inom vården som visar hur Payment Solutions kan användas för att möta deras unika utmaningar och verksamhetsbehov. Visa hur Payment Solutions kan användas för att hantera vanliga utmaningar och verksamhetsbehov för kunder inom sjukvården.
PDF
En översikt av möjligheterna med Payment Solutions. Detta partnerinriktade faktablad ger en introduktion och översikt av Payment Solutions. Läs om alternativen från Payment Solutions och använda för att utbilda ditt säljteam.
Video
STW Detta kundcase visar hur STW Group, Australiens ledande marknadsförings- och kommunikationstjänstegrupp, har använt Payment Solutions för att hantera sina verksamhetsbehov. Dela med kunder för att visa hur STW utnyttjar flexibla betalningsalternativ.
PDF
Grundläggande financiella termer Med lathunden får du en ordlista över vanliga finansieringskoncept och -terminologi. Lär dig grundläggande bokföringsterminologi så du känner dig trygg med att diskutera och förstå kundens finansiella behov.
PDF
Översikt Ett faktablad som summerar Payment Solutions; fördelar, kundcase och exempel på olika betalningsmodeller. Bekanta dig med flexibiliteten och fördelarna med Payment Solutions