Läs mer

Med Payment Solutions-programmet får du möjlighet att erbjuda en finansieringslösning för kundens alla IT-behov - som programvara, tjänster och dina produkterbjudanden. Finansieringsalternativ är praktiska eftersom de ger kunderna möjlighet att fördela kostnaderna för sin lösning under en längre tid och därmed frigöra kaptial.

Vad Payment Solutions innebär
För dig
Öka storleken på affären

Ta bort fokus från priset under förhandlingarna. Se intäkter och resultatvinster öka, eftersom du kan minimera diskontering.

Stäng affären tidigare

Accelerera och förkorta säljcykeln genom att införa Microsoft Financing tidigt i säljcykeln.

Var den pålitliga rådgivaren

Erbjud dina kunder fler alternativ och knyt nya kontakter bortom CIO.

Få betalt snabbare

Kvalificerade återförsäljare får tillgodoräkna sig hela avtalsbeloppet direkt.

För Din kund
Finansiera hela IT-lösningen

Programvara, tjänster och hårdvara kan finansieras som en investering.

Bevara kapital

Kunderna kan spara sina pengar och maximera avkastningen på investeringen.

Flexibla betalningsalternativ

Gör en investering med betalningsstrukturer som passar deras specifika affärsbehov.

Håll IT-behov inom budget

Håll dig uppdaterad med den senaste tekniken och planera för långsiktiga investeringar.

Enkelt och lätt

Kunderna får en snabb och smidig utlåningsprocess.

Payment Solutions hjälper till att utforma flera alternativ som hjälp för dig när du ska strukturera ett program som bäst passar din kunds tillgängliga budget och finansiella behov:

Strukturerade periodiska betalningar  – för att minimera påverkan i en viss budgetcykel kan kunderna strukturera sina betalningar efter behov.

Senarelagda betalningar  – kunderna kan senarelägga betalningar upp till sex månader, så att de kan börja distribuera och dra nytta av sina IT-investeringar omedelbart, och betala när budgeten blir tillgänglig.

Accelererande betalningar  – i vissa fall kan en organisation föredra att matcha kostnaderna för en IT-investering mot gjord vinst. Med detta växande betalningsalternativ kan kunderna anpassa betalningarna över tiden, börja med mindre betalning för att sedan öka, anpassat efter planerade utrullningsscheman.

Kundanpassade betalningar  – för större kunder som har unika behov kan Payment Solutions-specialister hjälpa till att strukturera ett betalningsprogram för att passa praktiskt taget vilken situation som helst.

Microsoft arbetar med tredjeparts finansieringsleverantörer för att erbjuda betalningslösningar för kreditgodkända kunder inom Microsoft Financing-program.

Öka din försäljning med Payment Solutions
Förbered dig

Onlineutbildning finns tillgänglig för öka kompetensen inom din organisation för Microsofts finansieringskoncept, och hur man på ett effektivt sätt kan integrera dessa i säljprocessen.

Skapa möjligheter

Marknadsför Payment Solutions som en integrerad del av ditt erbjudande. Här hittar du Sälj- och och marknadsföringsmaterial finns som hjälper dig marknadsföra Payment Solutions.

Nuvarande betalningsalternativ
  • Fyll i en kundansökan för att starta ansökningsprocessen.
  • Kvalificerade återförsäljare får betalt för sina tjänster och lösningar när kundens kreditansökan har godkänts och kunden har undertecknat avtalet.
  • Payment Solutions-specialister finns tillgängliga för att hjälpa till med större eller mer komplexa affärer.