Läs mer

Med Payment Solutions-programmet får du möjlighet att erbjuda en finansieringslösning för kundens alla IT-behov - som programvara, tjänster och dina produkterbjudanden. Finansieringsalternativ är praktiska eftersom de ger kunderna möjlighet att fördela kostnaderna för sin lösning under en längre tid och därmed frigöra kaptial.

Vad Payment Solutions innebär
För dig
Öka storleken på affären

Ta bort fokus från priset under förhandlingarna. Se intäkter och resultatvinster öka, eftersom du kan minimera diskontering.

Stäng affären tidigare

Accelerera och förkorta säljcykeln genom att införa Microsoft Financing tidigt i säljcykeln.

Var den pålitliga rådgivaren

Erbjud dina kunder fler alternativ och knyt nya kontakter bortom CIO.

Få betalt snabbare

Kvalificerade återförsäljare får tillgodoräkna sig hela avtalsbeloppet direkt.

För Din kund
Finansiera hela IT-lösningen

Programvara, tjänster och hårdvara kan finansieras som en investering.

Bevara kapital

Kunderna kan spara sina pengar och maximera avkastningen på investeringen.

Flexibla betalningsalternativ

Gör en investering med betalningsstrukturer som passar deras specifika affärsbehov.

Håll IT-behov inom budget

Håll dig uppdaterad med den senaste tekniken och planera för långsiktiga investeringar.

Enkelt och lätt

Kunderna får en snabb och smidig utlåningsprocess.

Programinformation
  • Payment Solutions finns tillgängliga för privat och offentlig sektor.
  • Du kan finansiera hela kostnaden för din IT-lösning - inklusive programvara, tjänster och dina produkterbjudanden. Microsoft-teknik måste representera minst 10,00 % av lösningens totala värde. Dina kunder får rätt att använda programvaran så länge som behövs baserat på betalningsvillkor.
  • Tredjeparts finansieringsleverantör förbehåller sig rätten att begära ytterligare information om krediter gällande eventuella avtal.
  • Microsoft Financing finns i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Italien, Brasilien, Kanada, Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Avtalsändringar

När som helst under avtalstiden kan du lägga till programvara, tjänster eller dina produkterbjudanden genom kompletterande finansiering med början på 30.000,00 kr. Ytterligare kreditgodkännande kan krävas.

Betalningsinformation
  • Räntorna är marknadsmässiga och bestäms av avtalets löptid och storlek.
  • Betalningsvillkor erbjuds i steg om 12 till 60 månader, beroende på program.
  • Kontantinsats krävs i allmänhet inte.
  • Payment Solutions-specialister kan samarbeta med dig för att strukturera betalningar från fall till fall.