Se hur Payment Solutions kan hjälpa dina kunder
Gör det mesta av varje affärsmöjlighet
Öka storleken på affären

Ta bort fokus från priset under förhandlingarna. Se intäkter och resultatvinster öka, eftersom du kan minimera diskontering.

Slut avtal tidigare

Accelerera och förkorta säljcykeln genom att införa Microsoft Financing tidigt i säljcykeln.

Var den pålitliga rådgivaren

Erbjud dina kunder fler alternativ och knyt nya kontakter bortom CIO.

Läs mer