Vanliga frågor

Microsoft arbetar med tredjeparts finansieringsleverantörer för att erbjuda kunderna en total IT-lösning, inklusive programvara, tjänster, partnerprodukter, och hårdvara – så länge det totala beloppet som finansieras innehåller 10,00 % Microsoft-produkter eller -tjänster, inklusive skatter.

Följande information krävs för att fatta ett kreditbeslut i Sverige genom De Lage Landen:

  • För transaktioner på mindre än 100.000,00 kr krävs enbart undertecknade kundansökningar. Ytterligare information såsom bokslut kan komma att begäras vid behov.
  • För vissa transaktioner krävs 2 års reviderade eller granskade bokslut (skattedeklarationer och delårsrapporter från det mest aktuella året hittills, tillsammans med föregående års jämförbara uttalanden, kan användas som ett alternativ).

Riktlinjer för godkännande

Finansieringsleverantörer inom Microsoft Financing-program har egen beslutandeträtt att godkänna eller avvisa kreditansökningar.

Payment Solutions finns tillgängliga för både privata och offentliga kunder. Privata kunder måste ha varit verksamma i minst två år, med en påvisad kreditvärdighet och betalningsförmåga.

Företagen skulle kunna avvisas på grund av negativa trender, som kan omfatta:

  • År i rad av förluster eller en bakgrund med förluster i verksamheten.
  • Negativt kassaflöde från verksamheten; oförmåga att täcka återbetalningar av lån från kassaflöde.
  • Negativ materiell nettoförmögenhet (skulder överstiger materiella tillgångar) och/eller hög belåning (skulder högt över tillgångar).
  • En historik av försenade betalningar, försummelser (icke-betalning), skatteskulder eller konkurs antingen för företaget eller de primära ägarna.
  • En reservation i årets reviderade bokslut.

Undantag kommer att övervägas om det finns affärsmässiga orsaker att avvika från dessa riktlinjer. Undantag omfattar:

  • Nyligen inträffade händelser som skulle minska risken (till exempel större investering i bolaget, försäljning av olönsam division osv.)
  • En kreditförstärkning (borgensman, bankkreditbrev, insättning) tillhandahålls av en godtagbar källa.