Vanliga frågor

Microsoft Financing försäljning

För Pre Sales Support, till exempel generella frågor, säljstöd och assistans med nya partner- och kundansökningar, kontakta Microsoft Financing på:

Observera: Microsoft Financing Team

Mail: SWEmsfSalesSupport@dllgroup.com

Telefonnummer: +46 (0)8-781 07 40

Fakturor och kreditansökningar

Partner- och kundansökningar samt fakturor ska skickas in via fax och mail enligt följande:

Observera: Microsoft Financing Team

Mail: SWEmsfSalesSupport@dllgroup.com

Telefonnummer: +46 (0)8-781 07 40

Ansökan och godkännandestatus

När det gäller status på inlämnade ansökningar och förfrågningar gällande fakturering, kontakta:

Observera: Microsoft Financing Team

Mail: SWEmsfSalesSupport@dllgroup.com

Telefonnummer: +46 (0)8-781 07 40

Fakturafrågor och kundservice

För fakturafrågor och andra servicerelaterade frågor, använd kontaktinformationen på fakturan.