Spridning

Påskynda utbyggnaden av kundernas IT-projekt

Microsoft Consulting Services blir en allt viktigare del av den övergripande IT-lösningen ... och en större andel av kostnaderna. Men när kunderna planerar sina budgetar kan det hända att de inte innefattar de tjänster de behöver. Detta kan leda till projektförseningar och påverka lösningskonsumtionen.

Medan många institutioner är ovilliga att erbjuda finansiering för tjänster så kan Payment Solutions införliva dem och göra det det möjligt för kunderna att dra nytta av flexibla betalningsalternativ som hjälper till att lösa distributionsutmaningar, optimera kassaflöde, och påskynda utbyggnaden.

Fördelarna med Payment Solutions
För dig
Påskynda utbyggnaden och konsumtionen

Konsolidera IT-lösningskostnader i en enda, förutsägbar betalningsstruktur.

Tillhandahålla betalningsflexibilitet

Erbjuda betalningsstrukturer som är skräddarsydda för att möta specifika projekt, budgetar eller delmål i inkomstgenerering.

För din kund
Förenkla molnantagande

Finansiera alla aspekter av molnlösningen, inklusive mjukvara och tjänster, till en enhetlig strukturerad betalning.

Optimera kassaflödet

Omvänd initiala kostnader till förutsägbara betalningar och bättre riktade projektkostnadsutlägg med förväntade fördelar.

Här hittar du en rad specifika resurser för betalningslösningar gällande implementering.

Namn Beskrivning Ladda ned
Översikt Partner Tjänster blir en allt viktigare del av den övergripande IT-lösningen ... och en större andel av kostnaderna. Undersök hur Payment Solutions kan bidra till att lindra distributionsutmaningar, optimera kassaflödet, och påskynda utbyggnaden.
Översikt Kund Lär dig hur betalningsalternativ kan bidra till att lindra distributionsutmaningar, hjälpa dig att optimera kassaflödet och påskynda utbyggnaden.
E-postmall Information om Payment Solutions som bidrar till att lindra distributionsutmaningar i ett e-postmeddelande som är enkelt att skicka till kunden.

Behöver du mer information? Kontakta din lokala Payment Solutions Specialist.