Spridning

Påskynda utbyggnaden av kundernas IT-projekt

Microsoft Consulting Services blir en allt viktigare del av den övergripande IT-lösningen ... och en större andel av kostnaderna. Men när kunderna planerar sina budgetar kan det hända att de inte innefattar de tjänster de behöver. Detta kan leda till projektförseningar och påverka lösningskonsumtionen.

Medan många institutioner är ovilliga att erbjuda finansiering för tjänster så kan Payment Solutions införliva dem och göra det det möjligt för kunderna att dra nytta av flexibla betalningsalternativ som hjälper till att lösa distributionsutmaningar, optimera kassaflöde, och påskynda utbyggnaden.

Fördelarna med Payment Solutions
För dig
Påskynda utbyggnaden och konsumtionen

Konsolidera IT-lösningskostnader i en enda, förutsägbar betalningsstruktur.

Tillhandahålla betalningsflexibilitet

Erbjuda betalningsstrukturer som är skräddarsydda för att möta specifika projekt, budgetar eller delmål i inkomstgenerering.

För din kund
Förenkla molnantagande

Finansiera alla aspekter av molnlösningen, inklusive mjukvara och tjänster, till en enhetlig strukturerad betalning.

Optimera kassaflödet

Omvänd initiala kostnader till förutsägbara betalningar och bättre riktade projektkostnadsutlägg med förväntade fördelar.

Payment Solutions hjälper till att utforma flera alternativ för att hjälpa dig att strukturera ett program som bäst passar dina kunders tillgängliga budget och finansiella behov.

Strukturerade periodiska betalningar – för att minska effekten i vilken som helst budgetcykel, kunder kan strukturera deras betalningar i betalningsalternativ varje månad, kvartal, halvår eller anpassade betalningar.

Uppskjutna betalningar – kunder kan skjuta upp betalningar upp till sex månader som gör att de kan börja distribuera och omedelbart dra fördel av deras IT-investeringar, och betala när deras budget tillåter det.

Avbrutna betalningar – i vissa fall kan en organisation föredra att på nära håll matcha utgifterna för en IT-investering med erhållna vinster. Med alternativet för avbruten betalning kan kunder fördela deras betalningar med tiden för att anpassa dem med planerade distributionsscheman.

Anpassade betalningar – för större kunder som har unika behov, kan Payment Solutions-specialister hjälpa till att strukturera ett betalningsprogram för att virtuellt passa vilken som helst situation.

Microsoft arbetar med externa finansiella leverantörer för att underlätta betalningslösningar för kreditgodkända kunder under Microsofts Financing-program.

Behöver du mer information? Kontakta din lokala Payment Solutions Specialist.