Uitrollen

Versnel het uitrollen van de IT-projecten van uw klanten

Microsoft Consulting Services worden een steeds belangrijker onderdeel van de algemene IT-oplossing… en een groter percentage van de kosten. Maar wanneer klanten hun budgetten plannen, kan het zijn dat ze er niet in slagen de benodigde diensten daarin op te nemen. Dat kan leiden tot vertraagde projecten en van invloed zijn op de gebruikte oplossingen.

Hoewel veel instellingen terughoudend zijn in het aanbieden van vergoedingen voor ondersteuning, kan Payment Solutions deze opnemen - zodat klanten profiteren van flexibele betaalmogelijkheden die helpen uitdagingen bij het uitrollen te overwinnen, de geldstroom te optimaliseren en het uitrollen te versnellen.

Voordelen van Payment Solutions
Voor u
Versnellen van uitrollen en ingebruikname

De kosten voor de IT-oplossing vastleggen in een enkelvoudige, voorspelbare betaalstructuur.

Flexibiliteit bieden bij de betaling

Betaalstructuren bieden die op maat gemaakt zijn voor specifieke mijlpalen in project, budget of inkomsten.

Voor uw klant
Vereenvoudiging in het gebruik van cloudoplossingen

Alle aspecten van de cloud-oplossing financieren, inclusief software en diensten, in een vereenvoudigde gestructureerde betaling.

Geldstroom optimaliseren

Kosten vooraf omzetten in voorspelbare betaling en het beter afstemmen van overzichten van projectkosten op te verwachten voordelen.

Zie hieronder voor een aantal informatiebronnen over betaaloplossingen voor het Uitrollen.

Naam Beschrijving Download
Partneroverzicht Dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderdeel van de algemene IT-oplossing… en een groter percentage van de kosten. Bekijk hoe Payment Solutions de uitdagingen in het uitrollen kan verlichten, de geldstroom kan optimaliseren en het uitrollen kan versnellen.
Klantoverzicht Lees meer over hoe betaalmogelijkheden u kunnen helpen uitdagingen bij het uitrollen te overwinnen, zodat u de geldstroom kunt optimaliseren en het uitrollen kunt versnellen.
Voorbeelde-mail Informatie over Payment Solutions die problemen bij het uitrollen helpen oplossen, in een gemakkelijk te verzenden e-mail naar de klanten.

Hebt u meer informatie nodig? Neem dan contact op met uw plaatselijke Payment Solutions Specialist.