FAQ
Hoelang kan de oplossing gefinancierd worden?

Looptijden variëren van 12 tot 60 maanden, afhankelijk van het financieringsproduct.

Wie komt er in aanmerking voor softwarefinanciering en totaaloplossingen via Payment Solutions?

Elke klant uit de commerciële of publieke sector die een licentie koopt voor Microsoft software als onderdeel van zijn IT-investering kan in aanmerking komen.

Wat is het minimumtransactiebedrag?

Het minimumtransactiebedrag voor België bedraagt € 3.000,00, hoewel er voor bedragen hieronder € 10.000,00 een aangepaste prijsopgave vereist is. Neem contact op met uw uw plaatselijke Payment Solutions Specialist voor meer details.

Is er een maximumtransactiebedrag?

Er is geen vooraf ingesteld maximum of kredietlimiet. Klanten kunnen elk gewenst bedrag aanvragen om hun gehele oplossing te financieren zolang dit hoger is dan het minimum transactiebedrag. Raadpleeg uw plaatselijke Payment Solutions Specialist voor meer details.

Wat is het aangeboden rentepercentage?

Payment Solutions biedt concurrerende tarieven. Deze tarieven worden beïnvloed door marktcondities, de looptijd en de hoogte van de transactie. Er kunnen lagere, belastingvrije tarieven beschikbaar zijn voor klanten in de publieke sector.

Hoe wordt een kredietbesluit genomen?

De verlening van krediet wordt gebaseerd op een aantal variabelen, waaronder de voorafgaande (financiële)prestaties van de betreffende klant. Iedere kredietbeslissing wordt per geval gemaakt. Elementen die van invloed kunnen zijn op de kredietbeslissing zijn onder andere de voorafgaande prestaties van de klant en wanbetalingen (als dit van toepassing is).

Wordt er gevraagd om een aanbetaling?

Er wordt over het algemeen geen aanbetaling gevraagd.

Wat gebeurt er als de klant de wet overtreedt of betaling verzuimt?

Indien een klant te laat betaalt, krijgt hij een boete opgelegd. De financiële leverancier zal gepaste juridische stappen ondernemen in het geval van wanbetaling door de klant.

Hoe krijgen partners betaald voor hun services wanneer zijn gebruikmaken van Payment Solutions?

Erkende Microsoft-partners worden voor hun services en oplossingen betaald wanneer de financieringsdocumenten volledig zijn uitgevoerd.

Hoe wordt mijn klant gefactureerd?

De financiële leverancier zal bij uw klant automatisch incasseren of factureren volgens de overeengekomen betaalmogelijkheden.