FAQ
Wat is Payment Solutions?

Payment Solutions werkt met externe financiële leveranciers om eenvoudige, handige en flexibele betaalmogelijkheden te verschaffen voor goedgekeurde klanten onder het Microsoft Financing-programma.

Wat is het voordeel van het kiezen van Payment Solutions?

Payment Solutions helpt klanten met het uitbreiden van hun IT-koopkracht en het verbeteren van de kasstroom met handige, flexibele en betaalbare betaalmogelijkheden. Deze stellen de klant in staat om hun technologie-uitgaven te structureren om te voldoen aan hun zakelijke en financiële behoeften terwijl ze in overeenstemming zijn met het beschikbare budget, de kasstroom, of de schema's voor ingebruikname.

 • Oplossingen ontworpen voor volumelicenties: Aangepaste betaalmogelijkheden om te helpen om de technologie-uitgaven van de klant in overeenstemming te brengen met zakelijke vereisten.
 • Financiering van totaaloplossing: Betaalmogelijkheden voor volledige software, services en hardwareoplossingen - inclusief niet-Microsoftproducten.
 • Flexibele betaalstructuren: Maandelijkse, driemaandelijkse of halfjaarlijkse betaalstructuren; Mogelijkheid om betalingen uit te stellen of op te laten lopen.

Payment Solutions is de beste manier voor klanten om te betalen voor softwarelicenties:

 • Behoud of herverdeel liquide middelen; verspreid kosten tussen CAPEX en OPEX budgetten.
 • Financier projecten en upgrades met budgetcycli, stem ze af op seizoensgebonden winstpatronen of investeringsbehoeften.
 • Stem betalingen af op ingebruikname om de projecteconomie te verbeteren.
Waar zijn betaaloplossingen beschikbaar?

Wij opereren in 18 landen:

 • Noord-Amerika: VS, Canada
 • Europa: Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, België, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden en Nederland
 • Azië en Stille Oceaan: Japan, Australië en Nieuw-Zeeland
 • Latijns-Amerika: Brazilië
Kunnen er aanvullende producten en services toegevoegd worden na de initiële aankoop?

Ja. Nieuwe softwareaankopen, True-Ups of aanvullende services kunnen te allen tijde aan de overeenkomst worden toegevoegd. Dit is eenvoudig toe te voegen en spreiden de kosten van software gedurende een langere periode, terwijl kapitaalbronnen beschikbaar blijven voor andere investeringen en zakelijke prioriteiten. Aanvullende kredietgoedkeuring kan benodigd worden.

Kunnen niet-Microsoftproducten of -services gefinancierd worden onder de overeenkomst voor Payment Solutions?

Ja, zolang Microsoftsoftware deel uitmaakt van de oplossing. De minimumwaarde van het product of de service van Microsoft is 10,00%. Bepalingen voor de opname van IT-services kunnen variëren per land en per financiële leverancier.

Hoe kan een klant een aanvraag krijgen?

Lees het onderdeel Aanvragen voor informatie over hoe men een aanvraag kan doen.

Hoe word ik een partner?

Lees Beginnen voor meer informatie over hoe men een Microsoft Financing-partner kan worden.

Hoe kan ik mijn klanten voorzien van meer informatie over Payment Solutions?

Profiteer van de inhoud voor klanten op onze Marketingpagina. U kunt uw klanten tevens doorverwijzen naar de website van Payment Solutions op http://www.microsoft.com/belux/fr/licences/microsoft_financing.aspx.

Hoe dien ik een klantaanvraag in?

Lees Aanvragen voor meer informatie over hoe een klantaanvraag in te dienen.

Wat wordt beschouwd als "Microsoftcontent"?

Microsoftcontent bestaat uit:

 • Aankopen onder een Microsoft-volumelicentieovereenkomst
 • Direct door Microsoft gefactureerde producten, services en hardware (bijv. Forefront, Virtual Earth, Amalga, enz.)
 • Indirect gefactureerde Microsoftproducten en -services (WMED, voor wederverkoop verpakte producten, Microsofthardware, d.w.z. Surface)
 • Dynamics-producten inclusief AX, GP, NAV, POS, SL, Snap, FRx, Forecaster, CRM, RMS en aanverwante uitbreidingen
 • Alle Microsoft Online Services die maandelijks gefactureerd worden door Microsoft en die niet gefinancierd zijn, maar die opgenomen zullen worden in de berekening van inhoud van Microsoft op basis van het 12-voudige van de initiële maandelijkse opbrengst van Online Services
 • Microsoft Services inclusief Microsoft Consulting Services en Premier Support Services & Support ("Microsoft Services")
 • Alle verkoopbelastingen en btw-belastingen met betrekking tot het gefinancierde product of de gefinancierde services worden beschouwd als Microsoftcontent.

De informatie op deze website vertegenwoordigt het huidige standpunt van Microsoft Corporation of haar filialen ("Microsoft") met betrekking tot de besproken punten op de datum van publicatie. Daar Microsoft gehoor moet geven aan wijzigende marktcondities dient deze informatie niet geïnterpreteerd te worden als een verbintenis van Microsoft en Microsoft kan de correctheid van gepresenteerde informatie niet garanderen na de publicatiedatum.

Dit dient uitsluitend ter informatie. MICROSOFT GEEFT GEEN EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT.

Het gehoor geven aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot auteursrecht is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Onverlet de rechten onder het auteursrecht, mag geen enkel deel van deze informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in of ingevoerd in een geautomatiseerd gegevensbestand, of in enige vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of anderszins) of voor enig doel overgedragen worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.

Microsoft kan beschikken over octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materiaal in dit document. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke licentieovereenkomst van Microsoft, geeft de levering van deze informatie u geen gebruiksrecht op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.