Uitrollen

Versnel het uitrollen van de IT-projecten van uw klanten

Microsoft Consulting Services worden een steeds belangrijker onderdeel van de algemene IT-oplossing… en een groter percentage van de kosten. Maar wanneer klanten hun budgetten plannen, kan het zijn dat ze er niet in slagen de benodigde diensten daarin op te nemen. Dat kan leiden tot vertraagde projecten en van invloed zijn op de gebruikte oplossingen.

Hoewel veel instellingen terughoudend zijn in het aanbieden van vergoedingen voor ondersteuning, kan Payment Solutions deze opnemen - zodat klanten profiteren van flexibele betaalmogelijkheden die helpen uitdagingen bij het uitrollen te overwinnen, de geldstroom te optimaliseren en het uitrollen te versnellen.

Voordelen van Payment Solutions
Voor u
Versnellen van uitrollen en ingebruikname

De kosten voor de IT-oplossing vastleggen in een enkelvoudige, voorspelbare betaalstructuur.

Flexibiliteit bieden bij de betaling

Betaalstructuren bieden die op maat gemaakt zijn voor specifieke mijlpalen in project, budget of inkomsten.

Voor uw klant
Vereenvoudiging in het gebruik van cloudoplossingen

Alle aspecten van de cloud-oplossing financieren, inclusief software en diensten, in een vereenvoudigde gestructureerde betaling.

Geldstroom optimaliseren

Kosten vooraf omzetten in voorspelbare betaling en het beter afstemmen van overzichten van projectkosten op te verwachten voordelen.

Payment Solutions kan u helpen om verschillende opties te ontwerpen, die structuur kunnen geven aan een programma dat het beste bij het beschikbare budget en de financiële eisen van uw klant past:

Gestructureerde Periodieke Betalingen – Om de invloed op een budgetcyclus te beperken, kunnen klanten hun betalingen structureren in betalingsopties per maand, kwartaal, half jaar of op maat.

Uitgestelde Betalingen – Klanten kunnen hun betalingen tot zes maanden uitstellen. Dit geeft hun de kans om al direct de vruchten te kunnen plukken van hun IT-investeringen, terwijl ze betalen als het budget beschikbaar wordt.

Oplopende Betalingen – In sommige gevallen is het mogelijk handiger voor een organisatie om de kosten van een IT-investering nauw af te stemmen op de behaalde voordelen. Met de oplopende betalingsoptie kunnen klanten hun betalingen in de loop van de tijd vergroten, om ze af te stemmen op hun ingeplande schema's van ingebruikname.

Betalingen op Maat – Voor grotere klanten die unieke behoeften hebben, kunnen Payment Solutions-specialisten helpen om een betalingsprogramma te structureren dat past bij unieke situaties.

Microsoft werkt met financieringen buiten het eigen bedrijf, om het voor klanten van wie het krediet is goedgekeurd eenvoudiger te maken om onder het Microsoft Financing-programma betalingsoplossingen te vinden.

Hebt u meer informatie nodig? Neem dan contact op met uw plaatselijke Payment Solutions Specialist.