Ressurser

Som en Microsoft Financing-partner, har du tilgang til spesialisert opplæring, salg, og markedsføringsverktøy fra Microsoft. Gjør det meste ut av det som er tilgjengelig for deg ved å bruke disse verdifulle ressursene.

Salgsmaterialer
Type Navn Beskrivelse Hvordan bruke Last ned
Web
Retningslinjer for kundekreditt Microsoft Financings retningslinjer for å godkjenne kundesøknader Gi til dine salgsmedarbeidere. Inkluderer nyttig informasjon om hva man kan vente seg.
PDF
FAQ Våre FAQ (OSS) gir svar på ofte stilte spørsmål angående Payment Solutions. Brukes som en referanse til å svare på kundespørsmål eller la dem få dem etter å ha diskutert betalingsmuligheter.
PDF
Oversikt finansnæringen Våre FAQ (OSS) gir svar på ofte stilte spørsmål angående Payment Solutions. Lær om utfordringene i finansnæringen, og hvordan fleksible løsninger kan hjelpe.
E-post til finansnæringen En kunderettet e-postmal (OFT) for kunder i finansnæringen. Lær om hvordan Payment Solutions kan brukes til å løse utfordringene og kravene i finansnæringen.
E-post for helsesektoren En kunderettet e-postmal (OFT) for kunder i helsesektoren. Bruk denne e-postmalen til å sende kundekommunikasjoner som fokuserer på utfordringer i helsesektoren om Payment Solutions
PDF
En oversikt over Payment Solutions alternativer Dette partnerrettede dataarket gir en introduksjon til og en oversikt over Payment Solutions. Lær om alternativene fra Payment Solutions og bruke å utdanne din salgsteam.
PDF
Nøkkelkonsepter innen finansiering Kort for hurtig referanse med en ordliste over viktige finansieringskonsepter og -terminologi. Lær deg den grunnleggende bokføringsterminologien, slik at du kan diskutere og forstå kundens økonomiske spørsmål på en fortrolig måte.
PDF
Kortfattet informasjon for kunder om Payment Solutions skyplattformsløsninger Payment Solutions støtter dine kunders flyttestrategi for å gjøre det enklere for dem å begynne å anvende skyplattformen til en fleksibel betalingstruktur. Presenter dette på kundemøter eller gi det til kunden når du har introdusert dem for Payment Solutions.
PDF
Kortfattet informasjon for kunder om Payment Solutions finanstjenester Hjelp kundene dine å modernisere IT-miljøet sitt med Payment Solutions. Finn ut hvordan Payment Solutions kan hjelpe kundene dine å takle omfattende investeringer og kontantutlegg som kreves for å innføre neste generasjons kapasiteter.
PDF
Payment Solutions Solution Brief Office 365 for kunder Payment Solutions hjelper kundene med å begynne å bruke Office 365 – med fleksible betalingsstrukturer som tilfredsstiller deres budsjettkrav og plasser til deres planlagte utplasseringsplan. Presenter dette på kundemøter eller gi det til kunden når du har introdusert dem for Payment Solutions.
E-post om skytjenester En kunderettet e-postmal (OFT) som legger vekt på hvordan Payment Solutions kan brukes til å forenkle bruk av skytjenester. Send denne e-postmalen om skytjenester til kunder som vurderer skytjenester, for å vise hvordan fleksible betalingstjenester kan være tilgjengelig for dem.